AGA

 • AGOA 23/24.04.2024

  Raport si convocator AGA Formular de vot prin corespondenta Imputernicire generala Imputernicire-speciala AGOA Nota actiuni Proiect de hotarare Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2023 Bilant Rafinaria Astra Romana 2023 Note situatii financiare incheiate ...
  » citeste mai multe...
 • AGOA/AGEA din 25/26.04.2023

  Raport si convocator AGA Formular de vot prin corespondenta AGEA Formular de vot prin corespondenta Imputernicire generala Imputernicire-speciala AGEA Imputernicire-speciala AGOA Proiect de hotarare Proiect de hotarare AGEA Nota actiuni Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 de...
  » citeste mai multe...
 • AGOA din 02/03.06.2022

  Imputernicire generala Imputernicire speciala Formular de vot prin corespondenta Proiect de hotarare Raportul curent conform regulamentului ASF nr. 5/2018 din data de 23.03.2022 & Convocarea AGOA nr. 877 din 29.04.2022 Declaratie conf. Reg. 5 Situatiile financiare pentru anul incheiat la 3...
  » citeste mai multe...
 • AGOA din 27/28.04.2022

  Raport curent calendar 27.01.2022.pdf Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 23.03.2022 Formular de vot prin corespondenta Imputernicire generala Imputernicire speciala Proiect de hotarare Raportul curent conform regulamentului ASF nr. 5/2018 din data de ...
  » citeste mai multe...
 • AGOA din 26/27.04.2021

  Hotarare AGA 27.04.2021 Raport Hotarare AGA 27.04.2021 Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 19.03.2021 Raportul curent conform regulamentului ASF nr. 5/2018 Raport calendar financiar 2021 Raportul de gestiune al administratorului special pe anul 20...
  » citeste mai multe...
 • AGOA 23/24.04.2020

  Hotarare AGA 24.04.2020 Raport AGA 24.04.2020 Raport COVID-19 Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 16.03.2020 Raportul curent conform regulamentului CNVM nr. 5/2018 Raportul curent conform regulamentului ASF nr. 5/2018 Raportul auditorului finan...
  » citeste mai multe...
 • AGA 18/19.04.2019

  Convocatorul Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din 18/19.04.2019 Raport Calendar 18.04.2019 Raport Convocator 18.04.2019 Raportul de gestiune al administratorului special pe anul 2018 Raportul administratorului special pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12. 2018 Situa...
  » citeste mai multe...
 • AGEA 24/25.04.2018

  Convocatorul Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din 24/25.04.2018 Convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din 24/25.04.2018 Raportul de gestiune al administratorului special pe anul 2017 Raportul administratorului special pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12. 2...
  » citeste mai multe...
 • AGOA AGEA 26/27.04.2017

  Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 26/27.04.2017 Raportul de gestiune al administratorului special pe anul 2016 Raportul administratorului special pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12. 2016 Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 dece...
  » citeste mai multe...
 • AGEA 28/29.09.2016

  Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28/29.09.2016 Raport Bursa 23.08.2016 Raport Curent 29.09.2016 ...
  » citeste mai multe...
 • AGOA AGEA 25/26.04.2016

  Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 25/26.04.2016 Raportul de gestiune al administratorului special pe anul 2015 Raportul administratorului special pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12. 2015 Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 dec...
  » citeste mai multe...
 • AGOA 27.04.2015

  Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 27/28.04.2015 Raportul de gestiune al administratorului special pe anul 2014 Raportul administratorului special pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12. 2014 Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 dec...
  » citeste mai multe...
 • AGEA 27/28.04.2015

  Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 27/28.04.2015 Hotarare AGEA din 28.04.2015 ...
  » citeste mai multe...
 • AGEA 19/20.02.2015

  Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 19/20.02.2015 Raportul Administratorului Special Raport Curent din 23.01.2015 indreptare eroare materiala la convocator Hotarare AGEA nr 555 din 20.02.2015 ...
  » citeste mai multe...
 • AGEA 04.08.2014

  Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 04.08.2014 Procura Speciala Persoane Juridice 04.08.2014 Hotararea AGEA nr. 4107 din 05.08.2014 ...
  » citeste mai multe...
 • AGEA 30.05.2014

  Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 30.05.2014 Desfintare sedii Hotararea 79 din 23.04.2014 Hotararea AGEA din 02.06.2014 ...
  » citeste mai multe...
 • AGOA 30.05.2014

  Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 30.05.2014 Realegerea Membrilor Consiliului de Administratie Hotararea AGOA 23.04.2014 ...
  » citeste mai multe...
 • AGOA 22.04.2014

  Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 22.04.2014 Raportul de gestiune al consiliului de administratie pe 2013 Raportul consiliului de administratie pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12. 2013 Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2011 ...
  » citeste mai multe...
 • AGEA 25.04.2013

  Material AGEA 25.04.2013 Concluzii raport de evaluare Hotararea AGEA nr.2 din 26.04.2013 ...
  » citeste mai multe...
 • AGOA 25/26.04.2013

  Convocatorul adunarilor generale a actionarilor din 25.04.2013 Raportul de gestiune al consiliului de administratie pe 2012 Raportul consiliului de administratie pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12. 2012 Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2011 Bi...
  » citeste mai multe...
 • AGEA 24.01.2013

  Convocatorul adunarii generale extraordinare a actionarilor din 24.01.2013 Concluzii raport evaluare Hotararea AGEA nr.1 din 25.01.2013 ...
  » citeste mai multe...
 • AGEA 05.11.2012

  Convocatorul adunarii generale extraordinare a actionarilor din 05.11.2012 Hotararea AGEA nr. 1 din 06.11.2012 ...
  » citeste mai multe...
 • AGOA 26.04.2012

  Convocatorul adunarilor generale a actionarilor din 26.04.2012 Raportul de gestiune al consiliului de administratie pe 2011 Raportul consiliului de administratie pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12. 2011 Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2011 ...
  » citeste mai multe...
 • AGEA 19.12.2011

  Convocatorul adunarii generale extraordinare a actionarilor din 19.12.2011 Material Informativ aferent problemelor supuse dezbaterii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 19.12.2011 Hotararea nr. 3 AGEA din 20.12.2011 ...
  » citeste mai multe...
 • AGEA 22.09.2011

  Convocatorul adunarii generale extraordinare a actionarilor din 22.09.2011 Material Informativ aferent problemelor supuse dezbaterii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 22/23.09.2011 Hotararea nr. 1 AGEA din 23.09.2011 ...
  » citeste mai multe...
 • AGOA 28.04.2010

  Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28.04.2010 Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28/29.04.2010 Materialele prezentate in adunarea generala a actionarilor Raportul (CA - CNVM 2010) consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2009 ...
  » citeste mai multe...
 • AGOA / AGEA 25.02.2011

  Convocatorul adunarilor generale a actionarilor din 25.02.2011 Formular de procura speciala AGEA 25.02.2011 procura speciala PF si procura speciala PJ Formular de procura speciala AGOA 25.02.2011 procura speciala PF si procura speciala PJ Raportul consiliului de administratie pentru exer...
  » citeste mai multe...
 • AGOA 16.04.2009

  Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 16.04.2009 Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 16.04.2009 Materialele prezentate in adunarea generala a actionarilor Raportul (CA - CNVM 2009) consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2008 ...
  » citeste mai multe...
 • AGEA 17.12.2010

  Convocatorul adunarii generale extraordinare a actionarilor din 17.12.2010 Formular de procura speciala (17.12.2010 procura speciala PF si procura speciala PJ) Raport asupra evoluţiei situaţiei economice 2004 – 2010. Propuneri de măsuri privind reducerea costurilor de conservare a a...
  » citeste mai multe...
 • AGOA 05.05.2011

  Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 05.05.2011 Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 05.05.2011 ...
  » citeste mai multe...

RAFINARIA "ASTRA ROMANA" SA PLOIEŞTI

B-dul Petrolului nr. 59 , Ploieşti, cod 100521,
Jud. Prahova, România
Email: rafinaria.astra@gmail.com
Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI RO1346828

Acasa/AGA